Výcvik

Jak začít létat

Šance pro Vás = Pilotem na zkoušku

 

Chcete si splnit klukovský sen? Chcete zkusit pilotovat na vlastní kůži?

Chcete udělat radost někomu ze svých kamarádů?

Nebo si to jen tak zkusit?

A to je šance právě pro Vás!

Lety jsou určeny pro zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet řízení (pilotování) strojů provozovaných naším aeroklubem. Týká se to letadel L-13 Blaník a L-13 SW Vivat.

 

Po příchodu na letiště jsou zájemci vysvětleny základní pojmy ohledně pohybů lidí, vozidel a letadel po letišti a v jeho těsné blízkosti, čímž je stručně seznámen s letišťním řádem. Dále je seznámen se základy letu a se řízením daného letadla. Zde je vysvětlen pohyb letadla ve vzduchu, řízení přímočarého letu a zatáček. Zde si společně s pilotem připraví letadlo a provedou palubní nácvik.
Dále je zájemci vysvětlen start a přistání. Následuje praktická část – létání. Během letu zájemce řídí letadlo společně s pilotem, zkusí si různé letové režimy a fáze.To se dělí na létání kolem letiště a mimoletišťní lety.
Pokud se bude jednat o navigační let po předem stanovené trase, provedou pilot a zájemce společně navigační přípravu. Tyto lety pouze s L-13SW. Při navigačním letu provádějí srovnávací navigaci. Po přistání provedou rozbor letu a připraví letadlo na další provoz. To je dotankování paliva, doplnění oleje, umytí letadla a úklid do hangáru.
Dále je potom na zájemci, zda se bude chtít stát pilotem malého sportovního stroje či se stát profesionálním pilotem. Celá řada pilotů z povolání začínala na těchto malých strojích a vždy se k nim ráda vrací.

 

Letecké výcviky prováděné naším aeroklubem

 

Výcvik PPL- pilot motorových letadel

Výcvik TMG – výcvik pilota motorových turistických kluzáků

Výcvik GLD – výcvik pilota kluzáků

Výcvik rozpoznání a zábrana vývrtky (určené pro piloty ULLa)

Výcvik instruktorů dle osnovy AK-PL VII/51,53,54,56

Přeškolení na Zlín 226 MS

 

Základní výcvik pilota motorových letadel (Výcvik PPL)

Základní výcvik pilota motorových letounů je prováděn v kurzu, který trvá asi 1 až 2 roky (záleží na docházce, počasí a schopnostech uchazeče). Výcviku se mohou zúčastnit zdravotně způsobilé, bezúhonné osoby starší 16 let. Výcvik začíná zimním teoretickým školením v rozsahu 50 vyučovacích hodin v prostorách Letecké školy a.s. případně aeroklubu. Toto školení probíhá v zimních měsících o sobotách a nedělích. Zde se noví adepti létání seznámí se základy aerodynamiky, meteorologie, letecké navigace, stavby letadel, konstrukce přístrojů a leteckými předpisy. Po úspěšném přezkoušení teoretických znalostí uchazeč postupuje do elementárního leteckého výcviku. Tento výcvik je prováděn na letadle Zlín 226 MS české výroby. Po ukončení základního výcviku se pilot může věnovat dalšímu výcviku např.: noční lety, akrobacii, vlekání kluzáku, letecké navigaci, rekreačnímu létání nebo výcviku na obchodního pilota.

 

Podmínky pro zařazení do výcviku:

 • uchazeč musí dovršit věk 16-ti let
 • u nezletilých – písemný souhlas obou rodičů ověřený notářem
 • trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
 • úspěšné absolvování lékařské prohlídky v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze http://www.ulz.cz
 • absolvování teoretické přípravy (min. 40 hod.)

 

Základní výcvik pilota motorových kluzáků (Výcvik TMG)

Základní výcvik pilota motorových kluzáků je prováděn v kurzu, který trvá asi 1 až 2 roky (záleží na docházce, počasí a schopnostech uchazeče). Výcviku se mohou zúčastnit zdravotně způsobilé, bezúhonné osoby starší 16 let. Výcvik začíná zimním teoretickým školením v rozsahu 50 vyučovacích hodin v prostorách Letecké školy a.s. případně aeroklubu. Toto školení probíhá v zimních měsících o sobotách a nedělích. Zde se noví adepti létání seznámí se základy aerodynamiky, meteorologie, letecké navigace, stavby letadel, konstrukce přístrojů a leteckými předpisy. Po úspěšném přezkoušení teoretických znalostí uchazeč postupuje do elementárního leteckého výcviku. Tento výcvik je prováděn na motorovém kluzáku L 13 SW Vivat české výroby.Motorový kluzák je alternativou k ultralehkým letadlům.Po výcviku se pilot může věnovat rekreačnímu létání nebo zúčastnit se navigačních soutěží.

 

Podmínky pro zařazení do výcviku:

 • uchazeč musí dovršit věk 16-ti let
 • u nezletilých – písemný souhlas obou rodičů ověřený notářem
 • trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
 • úspěšné absolvování lékařské prohlídky prohlídky u kompetentního lékaře http://www.caa.cz/download/pdf/ame-c-1008.pdf
 • absolvování teoretické přípravy (min. 40 hod.)

 

Základní výcvik pilota kluzáků (Výcvik GLD)

Základní výcvik pilota bezmotorových kluzáků je prováděn v kurzu, který trvá asi 1 až 2 roky (záleží na docházce, počasí a schopnostech uchazeče). Výcviku se mohou zúčastnit zdravotně způsobilé, bezúhonné osoby starší 15 let.

Výcvik začíná zimním teoretickým školením v rozsahu 50 vyučovacích hodin v prostorách Letecké školy a.s. případně aeroklubu. Toto školení probíhá v zimních měsících o sobotách a nedělích. Zde se ve specializovaných učebnách noví adepti létání seznámí se základy aerodynamiky, meteorologie, letecké navigace, stavby letadel, konstrukce přístrojů a leteckými předpisy. Po úspěšném přezkoušení teoretických znalostí uchazeč postupuje do elementárního leteckého výcviku. Tento výcvik je prováděn na kluzácích L-13 Blaník české výroby.

 

Podmínky pro zařazení do výcviku:

 • uchazeč musí dovršit věk 15-ti let
 • u nezletilých – písemný souhlas obou rodičů ověřený notářem
 • trestní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů
 • úspěšné absolvování lékařské prohlídky prohlídky u kompetentního lékaře http://www.caa.cz/download/pdf/ame-c-1008.pdf
 • absolvování teoretické přípravy (min. 40 hod.)

 

Před zahájením praktické části výcviku má uchazeč možnost vybrat si výcvikovou osnovu – aerovlekovou nebo navijákovou. Rozdíl obou osnov je ve způsobu startu. Navijáková osnova je výhodnější z hlediska cenových relací, ale výcvik trvá podstatně déle než u aerovlekové osnovy. Každý výcvik začíná seznamovacím letem, kdy instruktor seznámí žáka s pocity za letu. Následují úlohy, kdy se žák učí létat rovně a zatáčet. Po zvládnutí těchto letových prvků přichází na řadu vzlet, let po letištním okruhu a přistání. Na této úloze setrvá žák zpravidla nejdéle. V pokročilejší fázi výcviku se žák učí zvládat různé mimořádné letové situace. Přitom se simulují poruchy v řízení, přerušení startu, uchazeč se učí opravovat vadná přistání, učí se přistávat do omezeného prostoru, atd. Dále se pak učí řídit aerovleky, vyhledávat, nalétávat a ustřeďovat stoupavé proudy, je zasvěcován do tajů vyšší pilotáže (vývrtky, spirály, pády, ostré zatáčky, skluzy), učí se létat podle magnetického kompasu. Potom následuje přezkoušení inspektorem, který povolí žákovi samostatné lety.

Později mu je instruktorem předveden navigační let a to po trati, kterou později poletí sám, aby mohl úspěšně prokázat své schopnosti, a tak získat pilotní licenci. Žák potom samostatně dolétává úlohy pro splnění podmínek k vydání mezinárodního plachtařského odznaku, registrovaného u FAI – stříbrné „C“. Kritéria pro splnění těchto podmínek spočívají v samostatném pětihodinovém letu (v termice nebo na svahu), dále pak musí žák vlastním přičiněním získat převýšení 1000 m a samostatně uletět přelet v délce 50 km. Všechny tyto lety jsou registrovány barografem nebo speciálním elektronickým záznamovým zařízením. Na konci výcviku čekají žáka teoretické i praktické pilotní zkoušky. Tyto zkoušky pořádá každoročně Úřad pro civilní letectví a to v několika předem stanovených termínech.

Aby pilot mohl samostatně létat, musí rovněž podstoupit zkoušku tzv. palubního radiooperatéra k obsluze letadlových radiostanic. Po úspěšném zvládnutí zkoušek se stává uchazeč pilotem a je mu vydána licence jejíž platnost je třeba obnovit po dvou letech. Pro obnovení platnosti licence musí pilot absolvovat lékařskou prohlídku a musí za uplynulé období prokázat, že nalétal alespoň 10 letových hodin. Cena za základní výcvik se řídí finančními pravidly Krkonošského aeroklubu Vrchlabí a je závislá na počtu odlétaných hodin při výcviku. Dá se ale přibližně počítat s cenou kolem 20 000,-Kč. Pokud máte zájem o tento krásný druh sportu, můžete nás navštívit přímo na letišti, kde vám budou zodpovězeny všechny dotazy ohledně výcviku a členství v klubu, nebo nám můžete zavolat (+420) 720 299 510, eventuelně zaslat e-mail.

 

Výcvik instruktorů dle osnovy AK-PL VII/51,53,54,56

Nabízíme výcvik před zařazením do kursu plachtařských instruktorů, jedná se o lety dle osnovy AK-PL VII/51,53,54,56 – navijákové starty. Výhodou této nabídky je seznámení se s prostředím a odlétání cvičení na letišti, kde se budou konat zkoušky instruktora.

Dle osnovy je to minimálně dvanáct startů, což je možné odlétat během dopoledne. V případě, že uchazeč není oprávněn provádět starty na navijáku, lze provést celé přeškolení pro tento způsob startu. Což je přibližně patnáct startů.V případě zájmu kontakt: (+420) 720 299 510, eventuelně e-mail.

Comments are closed.