Elementární výcvik

Výcvik pilota kluzáků – Plachtařský výcvik

O zařazení uchazeče do praktického výcviku výcviku se rozhoduje na základě výsledků teoretického přezkoušení.

Základní výcvik probíhá dle platných výcvikových osnov a směrnic Aeroklubu České republiky, schválených Úřadem pro civilní letectví.

Výcvik se skládá z několika etap:

I. TEORETICKÁ PŘÍPRAVA

Probíhá v zimním období – samostudium + konzultační dny + závěrečné přezkoušení.

PODMÍNKY pro zařazení do kurzu teorie:

  •  podaná přihláška

II. PRAKTICKÝ VÝCVIK

  • 25 hodin pozemních příprav + přezkoušení
  • minimálně 55 letů tj. 6 letových hodin

PODMÍNKY pro zařazení do praktického výcviku:

úspěšné složení závěrečného přezkoušení z teorie

  • minimální věk 14 let
  • potvrzení zdravotní způsobilosti od určeného lékaře
  • čestné prohlášení o bezúhonnosti
  • 2 x fotografie 4×4 cm
  • u osob mladších 18 let souhlas rodičů s ověřenými podpisy
  • zaplacení členského příspěvku AeČR (Aeroklubu České republiky)

III. Další pokračování ve výcviku a další sportovní činnost

Probíhá za stejných ekonomických podmínek jako ostatní členové Aeroklubu.

Časový rozsah výcviku etap I a II je asi dva roky a je možno jej podle zkušeností při intenzivní docházce (tj.každý víkend + letní soustředění) absolvovat i za jeden rok.

Pokud uchazeč neukončí výcvik během dvou let bude z výcviku vyřazen.

DALŠÍ PODMÍNKY

Dále je povinnost odpracovat na údržbě techniky a areálu letiště určitý počet brigádnických hodin stanovený pro daný rok členskou schůzí aeroklubu. Neodpracované hodiny se při roční uzávěrce uhradí na konto aeroklubu ve výši stanovené členskou schůzí.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *